การรับยารักษาน้ำกัดเท้าของสโมสรฯ เพื่อนำไปกระจายแก่ผู้ประสบอุทกภัย


        ตามที่ศูนย์ประสานงานเภสัชกรรมเพื่อผู้ประสบสาธารณภัย (ศ.ป.ภ.ส.) ของสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนภจ.) ได้ปรุงยารักษาน้ำกัดเท้าขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของ ผู้ประสบอุทกภัยจากเงินบริจาคผู้มีจิตศรัทธานั้น ทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการกระจายยาในสองรูปแบบคือกระจายโดยทางศูนย์ฯ ผ่านหน่วยงาน/องค์กรรัฐและเอกชนเอง และโดยการติดต่อขอรับจากอาสาสมัครหรือหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนอื่นๆ เพื่อนำไปกระจายแก่พี่น้องที่ประสบอุทกภัย โดยผู้มีจิตศรัทธาที่จะรับยารักษาน้ำกัดเท้าเพื่อนำไปกระจายต่อนั้น สามารถทำได้โดย
  1. ติดต่อที่ นิสิตเภสัชศาสตร์ลดาวัลย์ กิตตพัฒน์วงศ์ (แอม ปี4) โทร. 08-5366-7831 เพื่อแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ วัตถุประสงค์ในการขอรับยาและจำนวนที่ต้องการ/จำนวนผู้ประสบภัยในพื้นที่ โดยทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเรื่องจำนวนยาเพื่อความเหมาะสม
  2. เมื่อ ได้นัดหมายวันและเวลารับยาแล้ว (โดยจะนัดหมายเฉพาะช่วงวันจันร์-ศุกร์ 9.00-16.00 น.) ให้มาที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ติดสยามสแควร์ 29 พลาซ่า ตรงข้ามมาบุญครอง) ด้วยตนเอง พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการมา 1 ฉบับ
  3. กรอกเอกสารของศูนย์และตรวจนับ รับยา
ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ประสบภัยหรือหน่วยงาน/ผู้ที่จะลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย หากยังไม่ประสบอุทกภัยหรือยังไม่ได้เป็นน้ำกัดเท้า สามารถใช้วาสลีนทาเพื่อป้องกันก่อนลงน้ำได้ เนื่องจากยามีความขาดแคลนมากในปัจจุบัน
ขอบคุณทุกจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคและรับยาเพื่อนำไปกระจายแก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้
ขอบคุณครับ
ผู้มีจิตศรัทธายังสามารถร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพิ่มเติมได้ที่
ชื่อ บัญชี นางสาวลดาวัลย์ กิตติพัฒน์วงศ์ และ/หรือ นางสาวจิตต์ประไพ น้อยนวล เลขที่บัญชี 038 – 451445 – 4 (ออมทรัพย์) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ นสภ.ลดาวัลย์ กิตติพัฒน์วงศ์ (แอม ปี 4) หัวหน้าศูนย์ฯ โทร. 08-5366-7831 หรือ นสภ.จิตต์ประไพ น้อยนวล (หวาน ปี 3) โทร. 08-5018-3875